ยินดีต้อนรับสู่ FANWAY เครื่องจักรเม็ด

อุทิศเพื่อการออกแบบและผลิตเครื่องอัดเม็ดคุณภาพสูง

 • Electric Feed Hammer Mill

เครื่องบดละเอียดอาหารปลาค้อนไฟฟ้า

เครื่องบดละเอียดอาหารปลาค้อนไฟฟ้าเป็นเครื่องอุปกรณ์ที่สำคัญผลิตเม็ดอาหารปลาและเม็ดอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพที่ดี การดำเนินงานได้สะดวกและการออกแบบใช้เทโนโลยีระดับสูง

 • Diesel Feed Hammer Mill

เครื่องบดละเอียดอาหารปลาขับเคลื่อนด้วยดีเซล

เครื่องบดละเอียดอาหารปลาค้อนไฟฟ้าหรือเรียกว่าเครื่องแบบแฮมเมอร์มิลล์เป็นเครื่องอุปกรณ์ที่สำคัญเพื่อผลิตเม็ดอาหารสัตว์ที่ขนาดเล็กหรือชีวมวลอัดแท่ง ซึ่งสามารถบดวัตถุดิบที่

 • Electric Wood Hammer Mill

เครื่องบดละเอียดไม้อัดเม็ดค้อนไฟฟ้า

เครื่องบดละเอียดค้อนไฟฟ้าหรือเรียกว่าเครื่องแบบแฮมเมอร์มิลล์เป็นเครื่องอุปกรณ์ที่สำคัญเพื่อผลิตไม้อัดเม็ดหรือเม็ดอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดี ทำงานมีประสิทธิภาพสูงและการออกแบ

 • Fish Feed Mixer

เครื่องผสมวัตถุดิบอาหารสัตว์

กระบวนการผสมอาหารสัตว์เป็นกระบวนการที่สำคัญในสายการผลิตเม็ดอาหารสัตว์ ซึ่งทำงานจะอาศัยคุณสมบัติการไหลของวัตถุดิบอาหารแต่ละชนิดที่เป็นหลัก ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป

 • Diesel Wood Hammer Mill

เครื่องบดละเอียดไม้อัดเม็ดขับเคลื่อนด้วยดีเซล

เครื่ิอบดละเอียดไม้อัดเม็ดโดยใช้พลังงานดีเซลเป็นที่นิยมใช้ในโรงงานผลิตเม็ดที่ขนาดเล็กหรือสายการผลิตชีวมวลอัดแท่ง ซึ่งสามารถบดวัสดุที่บ้าน ฟาร์มหรือโรงงานผลิตเม็ดของตัวเอ

 • Dry Type Fish Feed Extruder

เครื่องอัดเม็ดอาหารปลาระบบแห้ง

เครื่องอัดรีดอาหารปลาระบบแห้งนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตเม็ดอาหารสัตว์น้ำที่มีคุณภาพสูงหลากหลายชนิดสำหรับปลา ปลาดุก กุ้ง ปู ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีรูปร่างที่เป็นเอกลั

 • Sawdust Dryer

เครื่องลดความชื้นวัตถุดิบชีวมวล

เครื่องลดความชื้นแบบถังหมุนเวียนมีรูปแบบที่มีตะแกรงเป็นรูปทรงกระบอกแนวตั้ง กระบวนการลดความชื้นจะมีอุณหภูมิสูงมาก ทำให้ความชื้นของเม็ดค่อย ๆลงไป ทำงานมีประสิทธิภาพสูงแลบำร

 • Wet Type Fish Feed Extruder

เครื่องอัดเม็ดอาหารปลาระบบเปียก

เครื่องอัดเม็ดอาหารปลาลอยน้ำระบบเปียกมีหม้อไอน้ำติดตั้งอยู่ เม็ดอาหารสัตว์ที่ผลิตออกมาสามารถลอยน้ำมากกว่า๑๒ชั่วโมง ซึ่งได้รับความนิยมการใช้อยู่ที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของผู้ผ

 • Electric Flat Die Pellet Mill

เครื่องอัดเม็ดแบนแม่พิมพ์ระบบไฟฟ้า

เครื่องอัดเม็ดแบนแม่พิมพ์ระบบไฟฟ้าทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งทำให้ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องแบบนี้มีขนาดเล็กและมีโครส้รางที่ก

 • Fish Feed Dryer

เครื่องอบแห้งเม็ดอาหารปลา

เครื่องลดความชื้นเม็ดอาหารปลาใช้หลักการทำงานที่วัสดุที่อยู่บนสายพานถูกลำเลียงส่งผ่านช่องตะแกรงและมีอากาศร้อนทำให้วัสดุมีอุณหภูมิที่สูง เครื่องลดความชื้นอาหารปลาประกอบด้ว

 • Diesel Flat Die Pellet Mill

เครื่ิองอัดเม็ดแบนแม่พิมพ์ขับเคลื่อนด้วยดีเซล

เครื่ิองอัดเม็ดขับเคลื่อนด้วยดีเซลสามารถผลิตชีวมวลอัดเม็ดจากวัตถุดิบชีวมวลหลากหลายชนิิด เช่น ขี้เลื่อย เศษไม้ ใบไม้ ฟางข้าว แกลบ ฯลฯ ปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนเป็นที่นิยมในตลาดทั่ว

 • Pellet Cooling Machine

เครื่องระบายความร้อนเม็ดอาหารปลา

เครื่องระบายความร้อนที่อากาศไหลแบบทวนเป็นเครื่องที่สำคัญในกระบวนการผลิตเม็ดอาหารปลา ซึ่งดำเนินงานได้สะดวก ประสิทธิภาพสูง เสียงต่ำและเม็ดที่เย็นแล้วมีคุณภาพที่ดี

 • Pellet Cooling Machine

เครื่องระบายความร้อนชีวมวลอัดเม็ด

เครื่องระบายความร้อนที่อากาศไหลแบบทวนเป็นเครื่องที่สำคัญในกระบวนการผลิตชีวมวลอัดเม็ด ซึ่งดำเนินงานได้สะดวก ประสิทธิภาพสูง และเม็ดที่เย็นแล้วมีคุณภาพที่ดี

 • Pellet Packing Machine

เครื่องบรรจุเม็ดอาหารปลาแบบแนวตั้ง

เครื่องบรรจุเม็ดอาหารปลาแบบอัตโนมัติของFANWAYมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน การบรรจุเม็ดที่มีปริมาณมากที่สุด ลดการใช้แรงงานอย่างมหาศาล และการใช้งานอย่างกว้างขวาง เหมาะสำหรับใช้ในโรงงาน

 • Pellet Packing Machine

เครื่องบรรจุชีวมวลอัดเม็ด

เครื่องบรรจุชีวมวลอัดเม็ดแบบอัตโนมัติมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน การบรรจุเม็ดที่มีปริมาณมากที่สุด ลดการใช้แรงงานอย่างมหาศาล และการใช้งานอย่างกว้างขวาง เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานผลิต

 • Biomass Pellet Plant

โรงงานผลิตชีวมวลอัดเม็ดขนาดเล็ก

สายการผลิตชีวมวลอัดเม็ดที่มีปรืมาณผลผลิต500kg/hจากFANWAYเหมาะสมผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดที่มีปริมาณขนาดเล็ก การดำเนินงานได้สะดวกและมีีความปลอดภัยอย่างมาก

 • Fish Feed Pellet Plant

สายการผลิตเม็ดอาหารปลา

สายการผลิตเม็ดอาหารปลามีการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างสูงสุดสำหรับการผลิตเม็ดอาหารปลา คุณสามารถใช้วัตถุดิบต่างผลิตเม็ดอาหารสัตว์สำหรับปลา กุ้ง ปู ฯลฯ เม็ดที่ผลิตออก